Průběh hymenoplastiky

Operace probíhá v celkové anestézii. Během výkonu lékař spojí veškeré části poškozené panenské blány a následně sešije sliznici pochvy. Opět vytvoří částečnou překážku v pochvě klientky, která bude mít stejnou funkci, jako původní panenská blána. Hymenoplastika trvá maximálně 1 hodinu.

Operační rána se sešívá vstřebatelnými stehy, proto se nemusí klientka vracet na vytažení stehů.

Pooperační péče

Jak dlouho po operaci zůstává klientka na klinice? Proběhne-li hymenoplastika bez komplikací, klienta odchází po 2 hodinách s doprovodem do domácího ošetření, nebo zůstává na klinice do druhého dne. Ráno lékař provede kontrolu a převaz operační rány a poučí klientku jak má dále o operační ránu pečovat.

Komplikace hymenoplastiky

Pokud klientka pociťuje pooperační bolesti, mlže užít léky od bolesti. Při nedostatečné hygieně pooperační rány hrozí klientce infekce v operační ráně. Infekce se projeví bolestí a zatvrdnutím v okolí operační rány a zároveň je toto místo také horké. Případně může klientka dostat horečku, nebo může mít zvýšenou teplotu. V tomto případě je důležité kontaktovat kliniku plastické chirurgie a s lékařem se domluvit na dalším postupu. Lékař může klientce naordinovat analgetika, antipyretika proti horečce a antibiotika. Dále klientku opětovně poučí o péči o operační ránu.

V raném pooperačním období hrozí klientce také krvácení z operační rány. Pokud dojde k tomuto problému, klientka musí ihned kontaktovat lékaře a domluvit se na dalším postupu.

Vzhledem k tomu, že má ženský genitál schopnost rychlé regenerace, nehrozí po tomto výkonu žádné výrazné komplikace.

Období rekonvalescence

Jak dlouho se hojí operační rány?

Je třeba počítat zhruba s 4-týdenním obdobím, než se operační rány zcela zahojí. V oblasti operační rány může vzniknout malý otok, který za pár dní opadne.

Na co je potřeba se připravit?

Je nutné, aby klientka nevykonávala žádnou namáhavou činnost po dobu 1 týdne a aby se zdržovala pohlavního styku po 4 týdny. Dále je doporučeno časté sprchování intimních partií po každém použití WC, jako prevence infekce v operační ráně.

Kdy se vše vrátí do normálu?

Operační rána by se měla úplně zhojit asi za 4 týdny. Do zaměstnání se může klientka vrátit hned druhý den, ale neměla by vykonávat žádnou náročnou činnost a neměla by být příliš fyzicky aktivní.

Jaké jsou výsledky operace?

Panenská blána znamená pro ženu nevinnost a v některých kulturách je kladen velký důraz na to, aby ji žena před svatbou stále měla. Proto žena, která absolvuje hymenoplastiku touží po znovunabytí panenství a tento výkon jí ho poskytne.

Po výkonu je velmi složité rozpoznat rozdíl mezi pravou panenskou blánou a mezi tou, kterou vytvořil plastický chirurg. Při sexu může žena dokonce vnímat pocity, jako by to bylo poprvé.